Mrs. Malta | Mr. Malta | Miss Top Model of the Mediterranean 2022

Ghall dan il-konkor’s sa jiehdu sehem 60 il-finalista li- waslu sal-finali . Il-kontestanti sa kunu qed jimudellaw b’kustumi Maltin , Malji Maltin u ilbies Eleganti . Mistiedna specjali sa tkun il-Kantanta Mary Spiteri  kif ukoll Alana Dance Company . 

Biljettti jistaw jixtraw billi wiehed icempel fuq 79272777.